Harmonogram

HARMONOGRAM SOUTĚŽE
ČTVRTEK 19.ledna 2023
17:30 slavnostní zahájení soutěže – Respirium

PÁTEK 20. ledna 2023 – Galerie
9:00 – 9:15 1. kategorie (3)
9:20 – 9:45 2. kat./ 1.část(5)
9:50 – 10:15 2. kat./ 2.část(5)
10:45 – vyhlášení výsledků 1. a 2. kat.
Diskuze s porotou
11:15 – 11:50 6. kategorie (2)
12:15 – vyhlášení výsledků 6. kat.
Diskuze s porotou
Přestávka na oběd
13:45 – 14:55 5. kat./ 1.část (5)
15:00 – 16:00 5. kat./ 2.část (4)
16:10 – 17:20 5. kat./ 3.část (5)
18:15 – vyhlášení výsledků 5. kat.
Diskuze s porotou

SOBOTA 21. ledna 2023 – Galerie
8:40 – 9:20 4. kat./ 1.část (4)
9:25 – 10:05 4. kat./ 2.část (4)
10:15 – 10:55. 4. kat./ 3.část (4)
11:00 – 11:50 4. kat./ 4.část (5)
Přestávka na oběd
13:45 – vyhlášení výsledků 4. kategorie
Diskuze s porotou
14:50 – 15:35 3. kat./ 1.část (4)
15:40 – 16:20 3. kat./ 2.část (4)
16:25 – 17:15 3. kat./ 3.část (5)
18:00 – vyhlášení výsledků 3. kategorie
Diskuze s porotou

NEDĚLE 22. ledna 2023 – Galerie
9:10 – 10:10 7. kat./ 1.část (3)
10:15 – 11:15 7. kat./ 2.část (3)
11:20 – 12:10 8. kategorie (2)
13:00 – vyhlášení výsledků 7. a 8. kategorie
Diskuze s porotou
SÁL MARTINŮ
15:30 Koncert vítězů