O soutěži

Pořadatelem soutěže je Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6,

U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00, Praha 6 – Břevnov

ve spolupráci s Klubem přátel školy při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

Tato mezinárodní soutěž se koná každé dva roky v Praze. Prof. Karel Patras byl významný český harfista a pedagog 20. století. Studoval harfu na Státní konzervatoři a Akademii múzických umění v Praze. Již jako student konzervatoře byl angažován do České Filharmonie. Jeho pedagogická kariéra začala v roce 1959, kdy nastoupil na Státní konzervatoř a o něco později se stal profesorem na Akademii múzických umění v Praze.

Cílem naší soutěže je zviditelnit a zpopularizovat hru na harfu, podporovat vzájemná setkávání a spolupráci a srovnání hráčské úrovně mladých harfistů.

Soutěž je jednokolová pro studenty do 26 let a pro všechny stupně škol.