HARFOVÁ SOUTĚŽ  prof. KARLA PATRASE 2023

4. ročník, 19. – 22. ledna 2023

Galerie HAMU, Malostranské náměstí 13, Praha 1

Soutěž se koná se souhlasem paní

Dagmar Patrasové.

 

Zakladatel a pořadatel soutěže:

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6

U Dělnického cvičiště 1/1100 B, 169 00 Praha 6 – Břevnov

ve spolupráci a  Klubem přátel školy při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

 

Koncert vítězů 22. ledna 15:30 Sál Bohuslava Martinů

Na koncertě vítězů vystoupí:

Elen Michalcová

Zofia Mlodawska

Zarina Zaradna

Veronika Gams

Antonina Wieczorek

Jakub Sadílek

Kalina Nowaczek

Anastasiia Subina

Vendula Podlešáková

 

1. Cílem soutěže je propagace a popularizace hry na harfu, podpora vzájemného setkávání a srovnávání hráčských dovedností mladých harfistů.

Soutěž je jednokolová, určená studentům všech stupňů uměleckých škol do 26 let.

 2. Soutěžní kategorie:

1. kategorie narození v roce 2015 a mladší 2 – 4 min
2. kategorie narození  2013, 2014 3 – 5 min
3. kategorie narození  2011, 2012 4 – 8 min
4. kategorie narození   2009, 2010 5 – 10 min
5. kategorie narození  2006, 2007, 2008, 7 – 12 min
6. kategorie narození 2003, 2004, 2005 10 – 16 min
7. kategorie narození  2000, 2001, 2002 12 – 18 min
8. kategorie narození 1997,1998,1999 14 – 20 min

 

Soutěžící 1. a 2. kategorie budou hrát pouze na háčkovou harfu a od 3. kategorie pouze na pedálovou harfu.

Spodní časový limit pro jednotlivé kategorie je závazný, při jeho nedosažení bude účastník diskvalifikován. Časový limit zahrnuje také povinnou skladbu.

Horní hranici limitu lze překročit nejvýše o jednu minutu, poté bude soutěžní výkon přerušen bez vlivu na bodové hodnocení. Nedodržení výběru repertoáru bude sankcionováno diskvalifikací nebo snížením bodového ohodnocení.

Soutěžní  vystoupení  jsou veřejná.

K dispozici jsou háčkové a pedálové harfy značky Lyon&Healy a Salvi, kterou zastupuje pan Antony Gralak. Účastník může také hrát na svůj nástroj, který si dopraví na vlastní náklady a zodpovědnost.

Pořadí soutěžících bude určeno během slavnostního zahájení vylosováním písmene, od kterého budou začínat všechny kategorie. Každý účastník bude mít před svým soutěžním výkonem zajištěnou možnost krátké přípravy.

Bezprostředně po skončení každé kategorie proběhne seminář s porotou.

 3. Repertoár:                       

1- 2. kat. – skladby dle vlastního výběru v rozmezí určeného časového limitu

3. kat. – povinná skladba od Miroslava Raichla: sbírka s názvem „2×10“ – č. 10 – Rozmarná a dvě díla dvou různých stylových období – baroko nebo klasicismus a hudba 19. – 21. stol.

4. kat. – povinná skladba od Jiřího Pauera: “PARTITA PRO HARFU”- č. 4 Písnička

a dvě díla dvou různých stylových období – baroko nebo klasicismus a a hudba 19. – 21. stol.

5. kat. – povinná skladba od Jiřího Pauera: PARTITA PRO HARFU”- č. 2 Toccatina a dvě díla dvou různých stylových období – nebo klasicismus a hudba 19. – 21. stol.

6. kat. – povinná skladba od Jiřího Gemrota: “SONÁTA PRO HARFU”č. 2 Intermezzo a dvě díla dvou různých stylových období – baroko nebo klasicismus a hudba 19. – 21. stol.

7. – 8. kat. – povinná skladba od Jan F. Fischer: „MONOLOGY“ – č. 3 Con moto a díla dvou různých stylových období viz. výše

POVINNÉ SKLADBY BUDOU ZASLÁNY NA VYŽÁDÁNÍ  – vankova@zuspraha6.net 

Nejsou povoleny skladby s doprovodem druhého nástroje.

Na vyžádání poroty soutěžící předloží  notový materiál interpretovaných skladeb.

 

HRA ZPAMĚTI je podmínkou ve všech kategoriích s výjimkou povinných skladeb pro 6., 7. a 8. kategorii.

 Povinné skladby budou zaslány na vyžádání.

 

4. Soutěžní porota bude složena z  pěti uznávaných hudebníků a pedagogů hry na harfu, které určí pořadatel soutěže. Rozhodnutí poroty je konečné a neměnné.

Na závěrečném koncertě bude vyhlášen absolutní vítěz celé soutěže.

 5. Přihlášku do soutěže bude možné vyplnit elektronicky od 1. září do 30. listopadu 2022 na stránkách www.patrasharpcompetition.cz. Přiložte doklad o zaplacení soutěžního poplatku  ve výši 1 500,- Kč a kopii dokladu s datem narození (OP, rodný list, pas). Elektronická platba na účet 4332061/0100 s variabilním symbolem 19012023 musí být pro identifikaci platby označena názvem školy a příjmením soutěžícího. Podání přihlášky slouží zároveň jako souhlas s podmínkami soutěže a případným zveřejněním jmen a fotografií soutěžících.

Pokud bude naplněna kapacita soutěže, pořadatel si vyhrazuje právo nepřijmout další přihlášky.

 6. Soutěžní řád je nedílnou součástí vyhlášení soutěže

(ke stažení na www.patrasharpcompetition.cz).