Kontakty

Základní umělecká škola Jana Hanuše, Praha 6
U Dělnického cvičiště 1/1100 B
169 00 Praha 6 – Břevnov


Miloslav Tengler
předseda organizačního výboru, ředitel školy

+420 721 011 725
tengler@zuspraha6.net 


MgA. Vendulka Vaňková
odborný garant

+420 777 037 429
vankova@zuspraha6.net


MgA. Stanislava Bradová
koordinátor soutěže

+420 604 277 522
bradova@zuspraha6.net


Klub přátel školy
při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6
U Dělnického cvičiště 1/1100 B
169 00 Praha 6 – Břevnov


Eva Holečková
předsedkyně Klubu přátel školy při ZUŠ Jana Hanuše, Praha 6

+402 606 934 061
efka.hol@seznam